Oransal Valflerin Dijital Hidrolik Sisteme Dönüştürülmesi